Privacy Management

Wanneer uw organisatie verwerkingsverantwoordelijke is, bent u verplicht om uw privacy management zo in te richten dat u aantoonbaar compliant bent aan de AVG. De maatregelen die u moet nemen, zijn afhankelijk van de hoogte van uw privacyrisico’s. ​

In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waarmee u aan de verantwoordingsplicht voldoet. De ervaren privacy professionals starten allereerst met een uitgebreide analyse, zodat vervolgens uw privacy management hierop kan worden afgestemd. De analyse wordt opgesteld op basis van onder andere:​

 1. Interviews met medewerkers;​
 2. Controle aanwezige documentatie;​
 3. In kaart brengen belangrijke processen van uw organisatie.

Zo wordt inzichtelijk welke stappen er nog moeten worden genomen om het privacy management dusdanig in te richten dat uw organisatie aantoonbaar compliant is aan de AVG. ​

Hierna zullen de privacy professionals vervolgens het framework van het privacy management opzetten rekening houdend met de door de AVG genoemde verplichte maatregelen en de hoogte van uw privacyrisico’s. Te denken valt aan:​

 1. Opstellen van beleid, procedures en werkinstructies;​
 2. Opstellen van registers;​
 3. Creëren van awareness;​
 4. Inrichten privacy governance.

Voordelen

 • Goede bescherming van persoonsgegevens wint klantvertrouwen en verbetert het imago van uw organisatie;​
 • Dataminimalisatie heeft een positieve invloed op de administratieve werklast;​
 • De benodigde expertise is zeer specialistisch. Met onze ervaren privacy professionals is actuele kennis voor uw organisatie gewaarborgd;​
 • Compliant aan de AVG.

 

Vragen?

Alexandre Beynon

Lead Privacy Specialist

E-mail: alexandre@senict.nl

Mobiel: +31 (0) 619736051

Vragen?

Heeft u vragen over deze dienstverlening? Stuur dan een mail naar privacy@senict.nl of vul het contactformulier in op de contactpagina.