Grip op de AVG

Onze dienst ‘Privacy management’ richt zich op het in control komen en blijven op het gebied van privacy. Onze aanpak is geschikt voor verschillende soorten organisaties. Wij combineren project- en verandermanagement met elkaar om een privacyvriendelijke organisatiecultuur te creëren en deze te behouden, de AVG is namelijk geen project.

Bij privacy management kunt u denken aan het analyseren van privacyrisico’s, het implementeren van maatregelen om de risico’s en datalekken te beperken, het op orde houden van de administratie, het schrijven van privacybeleid en het creëren van bewustwording bij collega’s.

Wat kunnen wij voor u doen?

Ons team biedt u advies en ondersteuning aan op de volgende gebieden:

  • (verwerkers)overeenkomsten;
  • modelcontracten (voor verwerkingen buiten de EER)
  • Data protection impact assessment (DPIA) / Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB);
  • register (voor datalek en verwerkingsactiviteiten);
  • privacyvriendelijk inrichten van systemen en webapplicaties (incl. werken in de cloud);
  • intern- en extern privacybeleid (waaronder datalekbeleid, personeelsbeleid, wervings- en selectiebeleid, bring your own device policy, privacyverklaringen);
  • trainingen (aan medewerkers en het managementteam)

Vragen?

Heeft u vragen over deze dienstverlening? Stuur dan een mail naar privacy@senict.nl of vul het contactformulier in op de contactpagina.

Mail ons
Bel nu

Vragen?

Heeft u vragen over deze dienstverlening? Vul het contactformulier in op de contactpagina.

Mail ons
Bel nu